Oferujemy

 • ubój trzody chlewnej
 • ubój usługowy
 • sprzedażą półtusz wieprzowych
 • sprzedażą podrobów wieprzowych

W naszym zakładzie wprowadziliśmy

 • system zarządzania bezpieczeństwem
 • zdrowotnym żywności HACCP
 • dobrą praktykę produkcyjną GMP
 • dobrą praktykę higieniczną GHP

Aktualności

 • Nawiążemy współpracę z dostawcami trzody chlewnej (odbieramy jednorazowo min 110 szt.)  w wadze do 110 kg i mięsności minimum 58% Nastawiamy się na długookresową współpracę. Zapewniamy terminowość rozliczeń oraz konkurencyjną cenę!

Informacje prawne

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem udostępnionych przez Pana(ią) danych osobowych jest CEZAR SPÓŁKA JAWNA HANDEL-PRODUKCJA-USŁUGI W. ZGLECZ, U. WOJTKOWSKA I WSPÓLNICY, Kręgi Nowe 36, 07-200 Wyszków.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kręgi Nowe 36, 07-200 Wyszków, poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon: +48 29 596 10 75.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe celach:
 4. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 5. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 6. wypełnienia obowiązków pracodawcy.
 7. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
 8. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3.
 10. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wnioski w sprawie realizacji praw osób których dane dotyczą rozpatrywane są:
 11. W ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania;
 12. W przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań osoby ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 13. W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby, Administrator niezwłocznie - najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje wnioskodawcę o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 14. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 15. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.
Szybki kontakt 29 596 10 75 e-mail: cezar_s.j@op.pl
© Ubojnia Cezar 2024
Wdrożenie Solmedia.pl