Kręgi Nowe 36

07-200 Wyszków

tel. 29 596 10 75

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

I N F O R M A C J A

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuje się, że:

  1. Administratorem udostępnionych przez Pana(ią) danych osobowych jest CEZAR SPÓŁKA JAWNA HANDEL-PRODUKCJA-USŁUGI W. ZGLECZ, U. WOJTKOWSKA I WSPÓLNICY, Kręgi Nowe 36, 07-200 Wyszków.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kręgi Nowe 36, 07-200 Wyszków, poprzez adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefon: +48 29 596 10 75.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe celach:

a)      wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b)      wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

c)      wypełnienia obowiązków pracodawcy.

4.   Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

  1. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawalub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3.
  3. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.Wnioski w sprawie realizacji praw osób których dane dotyczą rozpatrywane są:

a)      W ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania;

b)      W przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań osoby ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

c)       W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby, Administrator niezwłocznie - najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje wnioskodawcę o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

  1. Przysługuje Panu(i) prawowniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.